Geçmişten, Geleceğe Projelerimizle...

Sağlık

Mobil NST

NST cihazlarının mobil olarak kullanılması, verilerin anlık olarak toplanması ve bir merkezde değerlendirilmesi, sağlık çalışanlarına önemli karar desteği sağlamakta ve acil müdahaleyi etkin hale getirmektedir.
Proje Kartı
Sivil Savunma

Afadsis

Afet ve Acil Durum Planlama Sistemi Yazılımı Geliştirme Projesi, olağanüstü durumda bulunan bölgeye yapılacak ilk müdahaleleri planlamak amacıyla önerilmektedir.
Proje Kartı
Telekomünikasyon

Sesli Haberleşme

Asterisk, bizi günümüz klasik PBX santral sistemlerinden alıp tamamen iletişim standartlarını günümüz teknolojileri ile en üst seviyeye çıkaran yazılımsal ve de en önemlisi tamamen açık kaynaklı IP PBX yazılımdır.
Proje Kartı
Sağlık

3D Korelasyon

Üç boyutlu grid düzlemde scan edilerek snapshotlar halinde toplanan görüntüleri birbiri ile merge etmek amaçlı kullanılmak üzere algoritma geliştirilmiştir.
Proje Kartı
Sağlık

Tıbbi Cihaz ve UBB

TİTCK ve SGK bünyesinde yürütülen işlemlerin ve bu işlemlerin tamamlanabilmesi için yapılması gerekenler ile ilgili yönetmelikler, tebliğ ve duyurular doğrultusunda planlamalarının yapılması,
Proje Kartı
Savunma

AEKS Log Toplama

Datateknik tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bünyesinde devam etmekte olan proje kapsamında, AEKS Yazılımı ara yüz güncellemesi, AEKS Yazılımının kararlı ve çalışabilir hale getirilmesi,
Proje Kartı
Sağlık

Radyofarmasötikler

Proton Hızlandırıcı Tesisinde “Baby Cyclotron” ile Hastanede üretilerek, PET Scan (Pozitron Emisyon Tomografi) görüntüleme tetkikleri ruhsatlandırması için danışmanlık hizmeti verilmesi.
Proje Kartı
Lojistik

LogiPort

LogiPort” (Logistic Portation) Yazılımı ile veri tabanında acentalara ait bilgileri, yetkili kişileri, personel bilgilerini, kargolara ait bilgileri, ulaştırma araçlarına ve şoförlere ait bilgilerin saklanabileceği....
Proje Kartı
Sağlık

Kiosk Hizmetleri

Kiosk hizmetleri kapsamında tarafımızdan geiştirilen hasta numaratör yazılımı, kiosk içerisine gömülerek, poliklinikte istenilen ekranlar ile hasta çağırma sistemi olarak teslim edilmiştir.
Proje Kartı
Sağlık

İlaç Ruhsatlandırma

Çeşitli beşeri ürünler için firmalara yurtdışından ürün getirmeleri, Türkiye’de ruhsatlandırarak piyasa da satışa sunmaları için danışmanlık ve destek hizmetleri verilmiştir/verilmektedir.
Proje Kartı
Savunma, Sağlık

Harita Çözümleri

BilgiBiz Yazılım, Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım Çözümleri geliştirilmesi kapsamında OGC (Open Geospatial Consortium) standartlarına uygun olarak kamu ve tüzel kişilikler adına yeni projeler geliştirmeye başlamıştır.
Proje Kartı
Sağlık

Klinik ARGE

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji bölümü Danışmanlığında, Metformin Monoterapisi ile Yeterli Glisemik Kontrol Sağlanamayan Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında bir araştırma.
Proje Kartı
Sağlık

Klinik ARGE

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji bölümü Danışmanlığında, Liraglutid'in diyabetteki etkisi ve etkinliği, Kardiyovasküler sonuçların değerlendirilmesi.
Proje Kartı
Sağlık

Farmakovijilans

İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün TÜFAM aracılığı ile toplamakta olduğu ilaç yan etkilerinden kaynaklı veri ve istatistiklerin daha hızlı ve standart olarak toplanabilmesi için hazırlanan bir yazılım projesidir.
Proje Kartı
Sağlık

Maliyet Muhasebesi

Sağlık hizmet sunucuların departmanlarında ürettiği fiili ve birim maliyetlerin çeşitli maliyet muhasebesi metodları ile hesaplanması üzerine yazıım geliştirilmesi.
Proje Kartı
Lojistik

Momentum 3D

Momentum paketi 3 ayrı yazılımdan oluşmaktadır. Aynı zamanda araç, malzeme ve ulaştırma ağı bilgisinin depolandığı bir bilgi bankası mevcuttur.
Proje Kartı
Sağlık

HBYS Framework

Sağlık hastane yönetim bilgi sistemi geliştirmek için gerekli olan framework’ün Java Tabanlı olarak yeniden geliştirilmesi projesi.
Proje Kartı
Sağlık

PowerTUS

Setin içerisinde günümüze kadar çıkmış olan TUS soruları bulunmaktadır. PowerTUS'un en önemli özelliği arama motorudur.
Proje Kartı
Radyo-Televizyon

Sağlık Programları

Proje kapsamında dört adet sağlık programı projeksiyonu yapılarak, kuruma proje kapsamında teslim edilmiştir.
Proje Kartı